- KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o Sarajevo

 

Direkcija KJKP VIK

Direkcija:
ul. Jaroslava Černija br.8,
Sarajevo

Identifikacioni broj: 4200151950004
PDV broj: 200151950004

Transakcijski računi:

Unicredit bank d.d :
broj računa: 3389002208274753

Raiffeisen bank d.d :
broj računa: 1610000063850067
Broj posjetilaca web-a:
 

Dobrodošli na stranice KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o Sarajevo

Kantonalno javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" Sarajevo, osnovala je Skupština kantona Sarajevo u cilju organizovanog obavljanja djelatnosti snabdijevanja vodom i odvodjenja i prečišćavanja otpadnih voda. Preduzeće je 100% vlasništvo Kantona Sarajevo.

Djelatnost preduzeća je:
            - Proizvodnja i distribucija vode
            - Prečišćavanje i odvođenje otpadnih voda


U cilju samostalnog obavljanja navedenih djelatnosti Preduzeće obavlja i sljedeće:
          - sanitarno-tehničke poslove i kontrolu kvaliteta vode;
          - rekonstrukciju i održavanje vodovodne mreže i priključaka,
            vodovodnih objekata, elektromašinskih postrojenja, vodomjera,
            postrojenja za dezinfekciju vode,
          - održavanje mjerne i regulacione tehnike vodovodnog sistema;
          - rekonstrukciju i održavanje kanalizacione mreže i priključaka,
            kanalizacionih objekata;
          - vođenje tehničke dokumentacije i katastra podzemnih instalacija
            vodovoda i kanalizacije.


OBAVJEŠTENJE ZA POTROŠAČE ZA 17.01.2015. (subota)

Novosti
Aktuelno

VRIJEME JE ZA VODU   |
30.11.2012.


Za normalno operativno poslovanje Preduzeća u 2011.godini trebalo bi obezbjediti cca 80 miliona KM. Da Preduzeće posluje sa cijenama koje nisu ekonomske, konstatovao je i Ured za reviziju institucija FBiH prilikom kontrole finansijskih izvještaja Preduzeća za 2008.
Pročitaj više...
ZAŠTO JE VODOSNABDIJEVANJE
UGROŽENO??!!!
| 20.12.2010.

Vodosnabdijevanje je ugroženo zato što su uskraćena ulaganja u obnovu i sanaciju vodovodnog i kanalizacionog sistema za cca. 300 miliona KM; više od 30 godina, nisu obezbjeđivana sredstva za pokrivanja troškova amortizacije...
Pročitaj više...
POTPISIVANJE UGOVORA | 17.01.2014

Poštovani potrošači, imamo obavezu da Vas upozorimo da ste dužni da preduzmete sve preventivne mjere kako bi spriječili kvarove na Vašim kućnim instalacijama. kao i na brzoj popravci kvarova ako do njih dođe.
Pročitaj više...
   Rješenje vodosnabdijevanja kroz primjenu zakona o komunalnim djelatnostima | 12.07.2010

Tokom 2008, a posebno početkom 2009. godine, od strane Uprave najavljivani su veoma teški dani za ovo preduzeće, prvenstveno zbog nedostatka sredstava za izmirenje obaveza, jer se cijena vode nije mjenjala od 1997. godine. Međutim , plate zaposlenicima bile su redovne, zaduženost preduzeća je na nivou prethodnih godina, pa, jednostavno rečeno, da li je naša zabrinutost na početku godine bila opravdana, odnosno ima li mjesta za dalju brigu?
Pročitaj više...
Historijat Sarajevskog
vodovoda iz Bečkih arhiva

Sarajevo, glavni grad Bosne, 1895. godine je uključujući vojna lica brojao cca 41000 stanovnika.Ovo je historijat Sarajevskog vodovoda iz Bečkih arhiva, dati su i neke autentične sheme...
Pročitaj više...
SHEMA ODGOVORNOSTI | 17.01.2014

Poštovani potrošači, imamo obavezu da Vas upozorimo da ste dužni da preduzmete sve preventivne mjere kako bi spriječili kvarove na Vašim kućnim instalacijama. kao i na brzoj popravci kvarova ako do njih dođe.
Pročitaj više...