AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.10.2019 u 09:25

Radovi na kanalizacionoj mreži za 09.10.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Sulejmana Filipovića, Trg Grada Prata, Bakarevića, Jekovac, Halilbašića, Safvet bega Bašagića i na Bjelašnici. Ručno čišćenje bazena i šahtova planirano je u ulicama Garaplina i Tvornička. Crpanje septičkih jama planirano je u ulici Tvornička i na Trebeviću a crpanje bazena na Butilama.