AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.10.2019 u 17:13

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Danas su ekipe ViK-a izvodile radove na popravci kvarova na 12 lokacija. U ulici Mejtaš izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 100mm. U ulici Malta izvedeni su radovi popravci kvara na cjevovodu profila DN 80mm. Radovi na izmjeni hidranta izvedeni su u ulici Jadranska dok je u ulici Petrakijina izvršena popravka kvara na cjevovodu profila DN 100mm. Kvar na cjevovodu profilu DN 200mm popravljen je u ulici Muhameda ef. Pandže.

 Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama Isaka Samokovlije, Muhameda ef. Pandže, Nikole Kolumbića Šake i Ramiza Salčina. 

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila i radove na izradi novog priključka u ulici Nahorevska. U ulici Zaima Imamovića i Štrosmajerova izvedeni su radovi na prebacivanju priključaka na novopoložene cjevovode. U ulici Hendekuša izvedeni su radovi na ispiranju cjevovoda.