AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.10.2019 u 14:43

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: REDOVNE RADNE AKTIVNOSTI

U ulici Rušida Prgude bb, danas su se vršili radovi na popravci sabirnog kanala.

U krugu „Energoinvesta“, u ulici Tvornička, vršeno je otkopavanje zatrpanih šahtova.

U ulici Dolina, u kontinuitetu se odvijaju radovi na rekonstrukciji separatnog kanala i montaži priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Tvornička, Džemala Bijedića, Ahmeta Ljubunčića, 22.Aprila, Bjelašnička, Kasindolska, Jukičeva, Braće Begić, Hadžijamakova, Nerkeza Smailagića, Semira Frašte, Trg ZAVNOBiH-a, Geteova, Vrelo Bosne. Ispitivanje uličnih kanala vršilo se u ulici Pehlivanuša.