AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.12.2019 u 15:52

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objakata: IZVRŠENA OPRAVKA PRIKLJUČNOG KANALA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, po planu dnevnih aktivnosti, danas je, u ulici Tuzlanska br.10 vršila popravku priključnog kanala keramičke cijevi profila 125 mm u dužini oko dva metra. Radovi su završeni.

U ulicama Pehlivanuša bb i Sumbul česma, vršilo se betoniranje prokopa.

U ulici Kranjčevićeva u kontinuitetu se izvode aktivnosti na izradi i montaži separatnih priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije,  vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Hamdije Kreševljakovića, Velika drveta, Marka Marulića, Alipašina, Bojnička, Azići, Obala Isa-bega Ishakovića, Carina, Sulejmana Omerovića Cara, Hakije Kulenovića, Podgaj, Sestara Elčić, Nihadija, Bulevar Mimara Sinana.

Ručno čišćenje slivnika i šahtova vršilo se ulicama: Hakije Kulenovića, Obala Isa- bega Ishakovića, Marka Marulića i na Baščaršiji.

Crpanje septičkih jama vršilo se u ulicama: Butilska, Safeta Zajke, Karkinjski put, Ferhadija, Stara cesta i Bosanska.