AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.12.2019 u 09:57

Radovi na kanalizacionoj mreži za 13.12.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama i naseljima: Sulejmana Omerovića Cara, Zvornička i Braće Mulić i na Bistriku. Crpanje separatora vršit će se u ulici Kolodvorska a crpanje septičkih jama u ulici Stanjevac i naseljima Pendičići i Vrelo Bosne.