AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.02.2019 u 17:11

PPOV „Butile“: IZVRŠENA ZAMJENA ANALOGIH KARTICA ZA ZGUŠNJAVANJE MULJA

Na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama u objektu za zgušnjavanje mulja, izvršena je zamjena PLC kartice analognih signala za rad trakastih ugrušivača mulja.

 

Radi se o Programabilnom logičkom kontroleru koji obavlja upravljačke funkcije nad trakastim ugruščivačima i upravlja radom pumpi za mulj preko frekventnih prevarača. Njihov osnovni cilj je da zgušnjavaju mulj na određen procenat suhe tvari, čime se stvaraju uslovi za dalji tehnološki postupak.

 

Ovim radovima, odnsono zamjenom kartice se postigao zadovoljavajući protok mulja, koji je neophodan za optimalan rad zgušnjivača, tako da jedna mašina može izvršiti odvajanje 55 m3 mulja na sat.