AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 01.06.2020 u 08:13

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 01.06.2020. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Sulejmana ef. Musića, Novopazarska, Grbavička, Grdonj, Muhameda ef. Pandže, Hasana Kaimije, Crni Vrh, Odobašina, Tešanjska, Habibe Stočević, Bulevar branilaca Dobrinje, Dr. Halid-bega Hrasnice, Put Famosa, Tvrdica, Smaila Šikala, Hameda Buljubašića, Adema Buće, Saita Orahovca, Fra Matije Divkovića, Humska, Teočačka, Zmajevac, Faletići i Škaljin sokak. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.