AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 01.06.2020 u 09:10

Radovi na kanalizacionoj mreži za 01.06.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Hakije Kulenovića i Paromlinska, te na Trgu Vilijema Šekspira. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na Marijin Dvoru i Ilidži, te u ulicama Huseina efendije Đoze i Dugi sokak. Ručno čišćenje ulivne građevine vršit će se u ulicama Mjedenica i Nusreta Fazlibegovića, ispitivanje kanala u ulici Alapi a crpanje separatora na Butilama.