AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 01.06.2020 u 15:21

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je izvodila radove na popravci kvarova u ulicama: Brezanska, Humska na dvije lokacije, Adema Buće na dvije lokacije, Saita Orahovca,  a u ulici Smaila Šikala, je zbog specifičnosti terena iskop rađen ručno.

Kvar je popravljen i u ulici Zmaja od Bosne, u blizini Zemaljskog muzeja, na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 100 mm. U ulici Adema Buće osposobljen je zatvarač profila DN 150 mm.

U ulici Fra Matije Divkovića izvođeni su radovi na prebacivanju priključaka na provizorni vod. Danas je izvršeno uvezivanje osam privremenih priključaka.

U ulici Habibe Stočević izvođeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu.