AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.08.2020 u 09:07

Radovi na kanalizacionoj mreži za 06.08.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulici Trg solidarnosti a ručno čišćenje slivnika u ulici Bjelašnička. Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulicama Igmanskog bataljona, Muse Ćazima Ćatića, Akifa Šeremeta, Andreja Andrejevića i Paromlinska. Ispitivanje i čišćenje kanala za potrebe snimanja istog, vršit će se u ulici Krka. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Bratunačka, Zabosnica, Bačići, Rakovička cesta.