AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.08.2020 u 15:35

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su popravke kvarova na vodovodnoj mreži na 17 lokacija i radovi u okviru NRW projekta.

Radovi na popravci kvara u ulici Stupska 17, izvode se veoma otežano zbog većeg broja kablova koji su položeni po vodovodnoj cijevi DN 100 mm.

U ulici Muhameda Hadžijahića planirana je popravka kvarova na tri mjesta. Radovi su u toku. U ulici Avde Hodžića vrši se popravka kvara na dva mjesta, na cijevi profila 100 mm. U ulici Humska popravke kvarova se vrše na tri lokacije. U ulici Porodice Foht-Debelo brdo, u toku je popravka priključka. Radovi na popravkama kvarova vrše se i u ostalim najavljenim ulicama.

 

U ulici Put Famosa vrše se radovi na izmještanju cjevovoda DN 400, DN 200 i DN 150 mm. Položeno je 15 metara cijevi  profila 150 mm i ugradnja ispirnog mjesta. U ulici Brezanska, položeno je 12 metara cjevovoda DN 100 mm. U ulici Blažujski drum, izvode se radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu a položeno je 18 metara cijevi profila 80 mm.

U ulici Fra Matije Divkovića izvode se radovi na prebacivanju priključaka na provizorni vod.