AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.08.2020 u 08:58

Radovi na kanalizacionoj mreži za 07.08.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama Novopazarska, Pavla Lukača, Za beglukom. Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulicama Alije Nametka, Envera Čolakovića, Igmanskog bataljona, Šefika Dorića, Andreja Andrejevića i Paromlinska. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Kovačevac, Magistrala i Grabovina a čišćenje bazena u ulicama Mjedenica, Nusreta Fazlibegovića i Ramića banja..