AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.10.2020 u 08:45

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 16.10.2020.godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u ulicama: Muhameda Basare, Paje, Lužansko polje, Sokolovićkog bataljona, Vojničko polje, Barice, Ugorsko, Muje Šejte, Dreskovača, Gornja Jošanica, Nova industrijska zona (Vogošća), Gorica, Džemala Bijedića, Numan paše Ćuprilića, Nahorevska, Sagrdžije, Kovači (Stari Grad), Krivoglavci, Safvet bega Bašagića, Armije BiH-a, Kobilja glava, Azize Šačirbegović, Bjelašnica (Babin do), Iza Hrida, Logavina, Hamida Beširevića i Pavla Lukača. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.