AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.10.2020 u 08:58

Radovi na kanalizacionoj mreži za 16.10.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama Tukovi, Adija Mulabegovića, Veliki Alifakovac, Mis Irbina i Porodice Ribar. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na lokalitetu Marijin dvor-Ilidža i Kurta Schorka a ručno čišćenje slivnika u ulici Bardakčije. Crpanje septičkih jama vršit će se na lokalitetima Poturovići, Reljevo, Halilovići, Vlakovo.