AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.10.2020 u 14:50

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas je vršila radove na popravci kvarova na devet lokacija. U ulici Azize Šačirbegović izvršena je popravka zatvarača, u ulici Krivoglavci osposobljen zatvarač DN 200 a u ulici Antuna Hangija, izvršena je popravka priključka. U ulici Iza Hrida izvršena je popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi DN 200.

U toku su i radovi na popravci kvarova u ulicama Nahorevska, Armije BiH, Hamida Beširevića i Safet bega Bašagića. Na lokalitetu Bjelašnice izvode se radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu.

 

Pored radova na popravci kvarova, u ulici Gorica nastavljeni su radovi na polaganju cjevovoda DN 100 a danas je položeno 12 metara cijevi. U ulici Džemala Bijedića položeno je šest metara cijevi DN 100 i izvršena ugradnja hidranta. U ulici Numan paše Ćuprilića vrše se radovi na izradi privremene veze DN 80/20 i prebacivanje dva priključka. Na lokaciji Ugorsko-Dumače u toku su radovi na uvezivanju novopoloženog cjevovoda DN 200. Jedna ekipa vrši radove na sanaciji iskopa na više lokacija.

     .