AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.10.2020 u 15:40

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, u ulici Zabosnica br. 48., 20. i 30. vršila radove na izradi kanalizacionih priključaka. Urađena su tri kanalizaciona priključka u dužini 12 metara.

 

Na lokalitetu Bjelašnica- Babin do, nastavljeni su radovi na montaži separatnog priključka. Ukupno je urađeno 16 metara poliesterske cijevi DN 150 mm, sa dva reviziona okna.

 

U ulici Bakije Sokak nastavljeni su radovi na rekonstrukciji uličnog kanala DN 300 mm. Tokom dana urađena je montaža devet metara poliesterske cijevi DN 300 mm i tri priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršilo je radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika, kao i crpanje septičkih jama na više lokaliteta u gradu.