AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.01.2021 u 14:45

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas je izvodila radove u ulicama Branilaca Hotonja, Džemala Bijedića, Teočačka i Borak.

 

U ulici Branilaca Hotonja urađena su dva separatna priključka. Izvršena je ugradnja osam metara keramičkih cijevi DN 150 mm.

U ulici Džemala Bijedića br.160 završeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Ukupno je ugrađeno 24,5 m poliesterskih cijevi DN 200 mm i šest metara betonskih cijevi DN 1000 mm za reviziona okna, kao i 5 komada konusnih završetaka za iste. Također su ugrađena tri poklopca na revizionim oknima.

Izvršeno je i betoniranje iskopa u ulicama Teočačka br.36 i ulici Borak br. 15.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju kanala u ulicama: Džemala Bijedića, na lokalitetu Mostarsko raskršće i Butila. Crpanje septičke jame vrši se u ulici Alije Imamovića i na lokalitetu Reljevo.