AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2021 u 14:25

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravke kvarova na glavnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama: Urijan Dedina, Gradačačka, Suvada Đulimana, Jošanica Gornja, Asima Ferhatovića. U ulici Bakarevića popravljen je kvar na dvije lokacije, na glavnoj vodovodnoj cijevi i na priključku a kvarovi na priključcima popravljeni su u ulicama: Evlije Čelebije, Džinina, Stari drum.

U ulici Prve Bošnjačke Brigade izvršena je popravka ventila, u ulici Velešići Gornji iznađen je i osposobljen ulični ventil a u ulici Nusreta Fazlibegovića iznađen je i osposobljen zatvarač.   

Jedna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata izvodila je radove na sanaciji iskopa na više lokacija.

U toku su radovi na popravci kvara na vodovodnoj cijevi na lokalitetu Trg sarajevske olimpijade, te na uglu ulica Maršala Tita i Hamze Hume.