AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 09.06.2021 u 15:48

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata, danas vrši radove  na montaži separatnih priključaka u ulici Rosulje. U toku dana urađeno je šest priključaka.

Završena je i popravka kanalizacione mreže u ulici Alije Nametka br 14.

Također, u toku su radovi na iskopu kanala u krugu Postrojenja za tretman otpadnih voda na Butilama u dužini oko 60 metara.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije  vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika i drugih pratećih objekata na više lokaliteta. Jedna od intervencija na pročepljenju i crpanju kanala danas je bila u ulici Berkuša mala br. 28. a nastavlja se i rad ovog odjeljenja u noćnoj smjeni. Sinoć su aktivnosti na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika vršene u ulicama Branilaca Sarajeva i Ćumurija.