AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2021 u 10:03

Radovi na kanalizacionoj mreži za 10. 06. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Halid bega Hrasnice, Ramiza Salčina, Bulevar Meše Selimovića, Braće Begić, IV Viteške. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Put Famosa, Adema Buće, Branilaca Sarajeva i Mis Irbina. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulicama Bakije sokak, Braće Begić i Bulevar Meše Selimovića, ručno čišćenje bazena u ulicama Mjedenica, Ramića banja i Nusreta Fazlibegovića a sapiranje prokopa u ulici Radnička. Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Bačići i u ulicama Višegradska i Braće Baljić.