AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2021 u 14:45

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata danas su vršili popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulici Put Famosa a kvar na priključku popravljen je u ulici Reisa Fehima Spahe.

U ulici Grličića Brdo vršena je popravka kvara na glavnoj cijevi DN 100 mm. Također, na navedenom lokalitetu vrši se demontaža fazonskih komada i ugradnja dva mjerača protoka DN 200 mm.    

U ulici Jukićeva prebačena su tri priključka, urađena privremena veza a u ulici Dejzina Bikića  položeno je 12 metara cjevovoda DN 100 mm. Ručni iskop vršen je u ulici Muhameda ef. Pandže, radovi se nastavljaju sutra.  

Pored navedenih aktivnosti, u toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj cijevi u ulicama: Reisa Fehima Spahe na još jednoj lokaciji, Reljevska, Put Famosa na još jednoj lokaciji, Trešnje, Igmanskog bataljona. U  ulici  IV Viteške brigade vrše se radovi na izradi priključka DN 100/150 mm.