AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.06.2021 u 15:43

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Odjeljenje za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, danas vrši radove na popravkama lokalne kanalizacije u ulici Mahmuta Bušatlije br.64, na osnovu Sporazumu sa Opštinom Novi Grad. Radovi se nastavljaju i sutra.

U ulici Branislava Nušića br.90, u toku dana, urađena je zamjena poklopca na revizionom oknu.

Jedna ekipa vršila je i dosipanje prokopa u ulici Iza Bašče.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije  vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, slivnika i drugih pratećih objekata na više lokaliteta. Danas izdvajamo radove na dvije lokacije. Jedna intervencija bila je na pročepljenju propusta u ulici Avde Palića spoj sa ulicom Safeta Zajke, te pročepljenje kanala u ulici Mahmuta Bušatlije.