AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 16.09.2021 u 09:09

Radovi na kanalizacionoj mreži za 16. 09. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Vladimira Nazora, Hamdije Kreševljakovića, Fadile Odžaković Žute, Bolnička, Adžemovića i u ulici Reisa efendije Spahe gdje će se vršiti čišćenje kanala za potrebe snimanja. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulicama Geteova i Bosanska a ručno čišćenje u ulici Mujkanovića. Crpanje septičke jame vršit će se na lokalitetu Mrkovići.