AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.10.2021 u 09:36

Radovi na kanalizacionoj mreži za 21. 10. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Omladinska, Braće Kršo, Hamze Čelenke, Kotromanića, Prijedorska i Čekaluša. Ispitivanje i čišćenje kanala vršit će se u ulici Dr. Avde Sućeske. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Kotromanića i na Igmanu a crpanje separatora na Bjelašnici.