AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2021 u 09:18

Radovi na kanalizacionoj mreži za dan 24. 11. 2021.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala na lokalitetima Butmir, Kobilja glava i Trnovo a ispitivanje kanala na Bjelašnici. Crpanje septičke jame vršit će se na Trebeviću, crpanje separatora na Kromolju, ručno čišćenje bazena u ulici Mjedenica a crpanje, pročepljenje i sapiranje vršit će se u ulici Reljevska.