AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.11.2021 u 11:59

POPRAVKA KVARA NA POTISNOM CJEVOVODU

Na lokalitetu Bušća, na potisnom cjevovodu DN 700 mm, za pravac pumpanja Kobilja glava detektovana su dva kvara.

Na navedenom cjevovodu popravljen je jedan kvar a radovi na popravci drugog su u toku.