AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.12.2021 u 14:18

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Danas su u ulici Skenderija br.12 zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže vršili radove na popravci uličnog kanala. U ulici Mis Irbina izvršena je zamjena teškog poklopca.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, po planu dnevnih aktivnosti vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, mašinsko čišćenje slivnika, ručno čišćenje bazena, crpanje taložnika i septičkih jama.