AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.12.2021 u 14:23

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA VODOVODNOJ MREŽI

Ekipe službe danas su vršile popravku kvara na glavnoj cijevi DN 400 mm u ulici Hiseta, te u  ulici Džemala Bijedića, gdje je popravljen je kvar na cijevi DN 300 mm. Kvar na priključku popravljen je u ulicama: Hadži-Mustafe Penjave, Mali Kiseljak, Cap Anamur.

Na lokalitetu Babin do, Bjelašnica, vršeni su radovi na izradi priključka. Dosipanje prokopa urađeno je u ulici Nevjestina.

U toku su radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži u ulicama: Igmanska, Fra Filipa Lastrića, na uglu ulica Hiseta i Maršala Tita a u ulici Džemala Bijedića popravka kvara se vrši na još jednoj lokaciji.