AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 08.12.2021 u 14:55

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže vršili su radove u ulici Vlakovo. Na navedenom lokalitetu izvršena je izrada fekalnog priključka, ugrađeno je tri metra keramičke cijevi DN 150 mm, jedna keramička zavojnica i hobas sedlo.

 

U ulici Skenderija izvršeno je otkopavanje fekalnog kanala, DN 250 mm. Utvrđeno je, da je kanal pun materijala. Urađeno je i ispitivanje cisternom, ali crijevo ne prolazi dalje od 2,5 metara od mjesta otkopavanja, te se radovi nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas vrši radove na pročepljenju i čišćenju kanala, pročepljenje kanala i slivnika, aktivnosti na crpanju taložnika i septičke jame.