AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.01.2022 u 14:00

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Zaposlenici Odjeljenja za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vršili su radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Logavina, Bojnička i Hamdije Čemerlića. Ispitivanje kanala vršeno je u ulici Timurhanova a crpanje septičke jame na Butilama i u ulici Krka.

 

Zaposlenici Odjeljenja za popravke i rekonstrukciju kanalizacione mreže, u zoni Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama i danas vrše radove na otkopavanju i lociranju odvodne cijevi DN 600 mm, zbog popravke kanala.

 

Jedna ekipa vrši radove na obilasku i dosipanju prokopa. U ulici Sumbul česma br.41 izvršeno je betoniranje prokopa.