AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.01.2022 u 07:35

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 26.01.2022. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Merhemića trg, Breka, Suada Hasanovića, Musluk česma, Bistrik, Bistrik potok, Sedrenik, Panjina kula, Brusulje, Muftije Džabića, Nadira Kafedžića, Kobilja glava, Isaka Samokovlije, Bratunačka cesta, Trg Zlatnih ljiljana i Radnička. Normalizaciju u vodosnabdijevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima.