AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.01.2022 u 14:19

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

U toku su radovi na popravkama kvarova na lokalitetu Trg Zlatnih ljiljana i na lokalitetu Postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Butila.  

Ekipe su popravljale kvarove na glavnoj vodovodnoj cijevi u ulicama Musluk česma i Bulevar Meše Selimovića a kvar na priključku popravljen je u ulicama: Muftije Džabića, Isaka Samokovlije, Ejuba Delalića.

U ulici Baruthana i u zoni Filtera “Mošćanica” izvršeno je odleđivanje cijevi. U ulici Ramića sokak u saradnji sa pogonom “Kanalizacija” izvršeno je crpanje vode iz podruma. Sanacija iskopa vršena je u ulici Rogačići i Bulevar Mimara Sinana.