AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.05.2019 u 09:15

Radovi na kanalizacionoj mreži za 22.05.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Branislava Nušića, Olimpijska, Ramiza Salčina, Džemala Bijedića, Bjelašnička, Umihane Čuvidine, Humska, Prijepoljčeva i Bjelave. Crpanje septičke jame vršiti će se u ulici Vuka Karadžića br.30 (Istočno Sarajevo) a crpanje šahta na Bulevaru Meše Selimovića. Čišćenje šahtova vršiti će se u ulicama Bjelave i Fadila Hadžića.