AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 23.05.2019 u 09:11

Radovi na kanalizacionoj mreži za 23.05.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Joze Penave, Generala Izeta Nanića, Humska, Prote Bakovića, Fetaha Bečirbegovića, u Pazariću i Rajlovac-Kasarna. Ispitivanje uličnih kanala vršiti će se u ulicama Aleksandra Puškina, Hasana Kaimije i Hadžijamakova. U ulici Safeta Zajke 189 planirano je crpanje septičke jame a na Butilama crpanje separatora. Čišćenje šahtova vršiti će se u ulici Joze Penave.