AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 11.07.2019 u 13:52

Butila: Postrojenje za tretman otpadnih voda PUŠTEN U RAD NOVI BALON BIOGASA

Jučer, 10.07.2019. godine, pušten je u rad novi Balon biogasa A510. Predstavnik firme proizvodjača " Sattler" iz Austrije je održao obuku rukovanja uposlenicima PPOV Butila.

Balon se sastoji od dvije membrane, spoljašnje koja ima funkciju zaštite od vremenskih neprilika i ispod koje je zrak, i unutrašnje koja služi kao spremnik biogasa, koji se po potrebi koristi za dobijanje toplotne i električne energije na postrojenju. Višak biogasa se spaljuje bakljom ili izlazi pomoću sigurnosnog ventila.

Zapremina balona je 7.000 m3 a visina skoro 17 m. Oko balona je instalirano 5 lovećih palica od 26 m, koje imaju funkciju gromobranske zaštite.