AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.07.2019 u 09:19

Radovi na kanalizacionoj mreži za 12.07.2019.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u slijedećim ulicama: Sedrenik, Habibe Stočević, Eniza Cocalića, Luja Pastera, Azize Šaćirbegović, Braće Kršo, Esada Pašalića, Igmanskog bataljona, Baščaršija, Safet bega Bašagića. Crpanje septičkih jama planirano je u ulici Bačići i Sumbulovac a crpanje separatora u ulici Hrasnička cesta i Hadžibeširova. Sapiranje prokopa vršiće se u ulica Nalina, kod škole.