Centar za potrošače

Namjena "Centra za potrošače"

Osnivanjem "Centra za potrošače" omogućena je brža, jasnija i jednoznačna informacija i reakcija na zahtjev za uslugu ili reklamaciju na uslugu, a sve u cilju povećanja zadovoljstva i stvaranja većeg povjerenja naših korisnika usluga, na što nas obavezuje dugogodišnja tradicija našeg preduzeća kao i ispunjenje osnovnog kriterija standarda ISO 9001:2000 koji sa ponosom posjedujemo. 


Cilj osnivanja:

 • poboljšanje komunikacije sa korisnicima
 • brže i jednostavnije rješavanje svih zahtjeva korisnika
 • povećanje zadovoljstva korisnikaUsluge koje pruža "Centar za potrošače":

 • Usluge iz oblasti tehničkih pitanja
 • Usluge iz oblasti ekonomskih pitanja
 • Poslovi blagajne za usluge
 • Poslovi blagajne za vodu (plaćanje vode)
 • Opće informacije

 

"Centar za potrošače" se nalazi u ulici Jaroslava Černije br.8. 
Radno vrijeme Centra je svaki radni dan, osim subote i nedjelje od 0730 do 1530Usluge iz oblasti tehničkih pitanja:

 • načelna saglasnost
 • saglasnost za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu
 • saglasnost za razdvajanje potrošnje vode
 • saglasnost za ugradnju vodomjera u svaki stan
 • saglasnost na trasu i izgradnju saobraćajnica ili drugih instalacija
 • saglasnost na regulacione i urbanističke planove
 • saglasnost na projekte unutrašnjih i vanjskih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i projekte vanjskog uređenja
 • zahtjev za projektovanje vodovodne i kanalizacione mreže
 • zahtjev za obilježavanje naših instalacija
 • zahtjev za izradu predmjera predračuna i ponuda
 • zahtjev za potvrdu o priključenju na vodovodnu ili kanalizacionu mrežu
 • zahtjev za isključenje sa vodovodne ili kanalizacione mreže
 • zahtjev za ugradnju određene opreme ili materijala
 • zahtjev za imenovanje nadzornih organa
 • zahtjev za davanje podataka o vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži
 • prijava kvara na vodovodnoj ili kanalizacionoj mreži
 • reklamacije na usluge Sektora za tehničke poslove i razvojUsluge iz oblasti ekonomskih pitanja:

 • zahtjevi za kontrolu stanja utroška m3 vode
 • zahtjevi za kontrolu ispravnosti vodomjera/elektronskih vodomjera
 • reklamacije na račune za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda
 • izdavanje Potvrda o izmirenim komunalnim uslugama

 Naplata naknada za:

 • saglasnosti
 • ovjere
 • priključke
 • izgradnju / opravku vodovodne ili kanalizacione mreže
 • povrat novčanih sredstava po raznim osnovama (usluge)
 • Ostale naplate Usluga


Opće informacije: 

Davanje svih potrebnih informacija i uputa korisnicima usluga sa ciljem efikasnijeg rješavanja zahtjeva korisnika usluga