Kontaktirajte naše službe

Poštovani korisnici,

želja nam je da zajedničkom saradnjom, na obostrano zadovoljstvo, neprekidno unapređujemo kvalitet naših usluga.
Sve komentare, prijedloge i sugestije, možete nam uputiti popunjavanjem elektronskog formulara.

DIREKCIJA

KJKP "VIK" Jaroslava Černija 8, Sarajevo

Tel: 033/483-400

Fax: 033/440-658

Email: [email protected]

Web: www.viksa.ba


ID broj: 4200151950004

PDV broj: 200151950004


TRANSAKCIJSKI RAČUNI:

UniCredit bank

3389002208274753

Raiffeisen bank

1610000063850067

Intesa SanPaolo banka

1549212006139057

Sparkasse bank

1994990000197993

Bosna Bank International

1413065320199704

ZiraatBank BH

1861010310521757

ASA Banka

1344701006766091

Addiko Bank

3060003194696425

VODOVOD

Dispečeri
Prijave kvarova na vodovodnoj mrezi i informacije o zatvaranju vode

VODOVOD

Direkcija
Pogon "Vodovod" - centrala

VODOVOD

Terenski nadzor
Prijava kvarova na vodovodnoj mreži - centrala

VODOVOD

Održavanje vodovodne mreže
Popravak kvarova na vodovodnoj mreži

KANALIZACIJA

Dispečeri
Prijava kvarova na kanalizacionoj mreži

KANALIZACIJA

Direkcija
Pogon "Kanalizacija" - centrala

Centar za potrošače
Informacije i reklamacije na račune i rješavanje spornih uplata (lokali: 474, 524, 525 i 532)

Kontakt za medije
Ured za odnose sa javnošću

Anonimne prijave
Prijava nelegalnih aktivnosti (00:00h - 24:00h)