Kontaktirajte naše službe

Poštovani korisnici,

želja nam je da zajedničkom saradnjom, na obostrano zadovoljstvo, neprekidno unapređujemo kvalitet naših usluga.
Sve komentare, prijedloge i sugestije, možete nam uputiti popunjavanjem elektronskog formulara.

DIREKCIJA

KJKP "VIK" Jaroslava Černija 8, Sarajevo

Tel: 033/483-400

Fax: 033/440-658

Email: [email protected]

Web: www.viksa.ba


ID broj: 4200151950004

PDV broj: 200151950004


TRANSAKCIJSKI RAČUNI:

UniCredit bank

3389002208274753

Raiffeisen bank

1610000063850067

Intesa SanPaolo banka

1549212006139057

Sparkasse bank

1994990000197993

Bosna Bank International

1413065320199704

ZiraatBank BH

1861010310521757

ASA Banka

1344701006766091

VODOVOD

Dispečeri
Prijave kvarova na vodovodnoj mrezi i informacije o zatvaranju vode

VODOVOD

Direkcija
Pogon "Vodovod" - centrala

VODOVOD

Terenski nadzor
Prijava kvarova na vodovodnoj mreži - centrala

VODOVOD

Održavanje vodovodne mreže
Popravak kvarova na vodovodnoj mreži

KANALIZACIJA

Dispečeri
Prijava kvarova na kanalizacionoj mreži

KANALIZACIJA

Direkcija
Pogon "Kanalizacija" - centrala

Centar za potrošače
Informacije i reklamacije na račune i rješavanje spornih uplata (lokali: 474, 524, 525 i 532)

Kontakt za medije
Ured za odnose sa javnošću

Anonimne prijave
Prijava nelegalnih aktivnosti (00:00h - 24:00h)