Prijavi stanje vodomjera

Možete pronaći na svakom računu koji dobijete od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Možete pronaći na svakom računu koji dobijete od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Možete pronaći na svakom računu koji dobijete od KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo
Broj telefona ili e-mail adresa
Molimo pošaljite nam sliku brojila za koji vršite prijavu stanja
Prije slanja formulara neophodno je da znamo da niste robot
* - obavezna polja