Pozivni centar

033 483 400
vijesti

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

23.05.2022 u 15:23

Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI Služba održavanja kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Bregovi br. 45 vršili su se radovi na izradi fekalnog priključka. Ugrađeno je tri metra keramičke cijevi DN 150, keramika sedlo 300/150/90' i keramički luk 150/45. Radovi su završeni.

Radovi na rekonstrukciji uličnog kanala planirani su za rad u ulici Behar. Tokom dana izvršeno je rezanje asfalta i iznalaženje instalacija. Radovi se nastavljaju.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, vrši radove na čišćenju i pročepljenju kanala i slivnika na najavljenim lokalitetima.