Pozivni centar

033 483 400

 

Prijavi kvar

>

 

Prijavi očitanje vodomjera

>

 

Reklamacije računa

>

 

eRačun

>

Prijavi kvar

Prijavi očitanje vodomjera

Reklamacije računa

eRačun

Centar za potrošače

Brže, jasnije i tačnije informacije i reakcije na zahtjeve korisnika

S ciljem poboljšanja komunikacije sa postojećim i budućim korisnicima, radi informisanja postojećih korisnika i kvalitetne korisničke podrške, KJKP "Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. otvorio je Centar za potrošače na adresi Jaroslava Černija br.8.

U Centru za potrošače možete:

promijeniti broj članova domaćinstva u stanu (korisnici u zgradama);

podnijeti zahtjev za zaključenje ugovora o isporuci vode za piće i odvodnji otpadnih voda;

podnijeti zahtjev za raskid ugovora o isporuci vode za piće i odvodnji otpadnih voda kod promjene vlasništva/korištenja građevine;

zatražiti promjenu imena krajnjeg korisnika naših usluga (na osnovu predočene dokumentacije);

podnijeti reklamaciju na ispostavljeni račun za vodu i odvodnju otpadnih voda;

uputiti zahtjev za izdavanje saglasnosti (na lokaciju, na projekat i druge saglasnosti);

zatražiti potvrdu o stanju duga;

dobiti informacije o načinu izmirenja dugovanja;

zatražiti informaciju o načinu priključenja na vodovodni i kanalizacioni sistem;

zatražiti informaciju o ugradnji vodomjera

Jaroslava Černija br. 8

Radno vrijeme Centra za potrošače

od 07:30 do 15:30 (pon-pet)