Pozivni centar

033 483 400

Izdavanje načelnih saglasnosti

Za izdavanje načelne saglasnosti za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu neophodno je dostaviti po dva primjerka:

1. Urbanistička saglasnost (ne starija od godinu dana, Općina)

2. Kopija katastarskog plana (Općina) 

3. Lokacija objekta (Općina)

4. Katastar podzemnih instalacija (Obavezno ovjeren od Zavoda za izgradnju i Općine sa ucrtanim objektom i ovjerom od strane općinskih službi za urbanizam, ne stariji od 6 mjeseci).

5. ZAHTJEV

 

Izmjena saglasnosti za kanalizaciju kada je objekat priključen na lokalnu kanalizacionu mrežu koja je u nadležnosti općine.

1. IZJAVA ovjerena u općini

2. Općinska potvrda o izgrađenoj lokalnoj kanalizacionoj mreži i saglasnost općine da se može priključiti na istu (preuzima se u općini).