Pozivni centar

033 483 400

Izmjena podataka potrošača

Korisnik može lično u Centru za potrošače ili putem e-maila podnijeti ZAHTJEV na obrascu OB-19-16 po osnovu:

1. BROJA ČLANOVA DOMAĆINSTVA U ZGRADAMA

Vlasnik stana u zgradi može izvršiti smanjenje broja članova svog domaćinstva na način da preduzeću dostavi ZAHTJEV Preduzeća uz koji obavezno prilaže ovjerenu kućnu listu ili ovjerenu izjavu iz Općine o broju članova domaćinstva korisnika.

Ukoliko vlasnik stana u zgradi želi da poveća broj članova svog domaćinstva dovoljno je da Preduzeću dostavi ZAHTJEV

Izmjenu broja članova domaćinstava u zgradama može vršiti i ovlašteni Upravnik zgrade.

Korisnici zahtjeve o izmjeni broja članova domaćinstva mogu uputiti i putem e-maila: [email protected].

2. IZMJENE NAZIVA POTROŠAČA

U slučaju promjene vlasništva nad objektom postojeći korisnik (vlasnik nekretnine-prodavac) ili kupac objekta imaju obavezu da u roku od osam (8) dana obavijeste Preduzeće o nastaloj promjeni.

Dokumentacija koju korisnik treba priložiti:

  • Ugovor o poklonu (darovni ugovor) i rješenje o nasljedstvu

            Uz potpisan i ovjeren ZAHTJEV potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na uvid:

            - Ugovor o poklonu ili rješenje o nasljedstvu

            - ZK izvadak

  • Kupoprodaja fizička lica (Domaćinstva) - vlasnici privatnih kuća  ili stanova u zgradama

           Uz potpisan i ovjeren ZAHTJEV potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju na uvid

           - Ugovor o kupoprodaji

           - ZK izvadak

  • Kupoprodaja pravna lica (ostali korisnici)

          Uz potpisan i ovjeren ZAHTJEV potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

          - Ugovor o kupoprodaji

          - Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od Suda)

          - ID  broj

          - PDV broj

           - Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)

  • Zakup poslovnih prostora

          Uz potpisan i ovjeren ZAHTJEV potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

           - Ugovor o zakupu ovjeren u Poreznoj upravi

           - Rješenje o korištenju poslovnog prostora

           - Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od Suda)

           - ID broj

            - PDV broj

            - Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br.transakcijskog računa)

  • Izdavanje stana ili privatne kuće kao poslovnog prostora

           Uz potpisan i ovjeren ZAHTJEV potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

           - Rješenje o izmjeni namjene stambene jedinice (izdato od nadležne Općine)

           - Rješenje o registraciji pravnog subjekta (izdato od Suda)

           - ID broj

           - PDV broj

           - Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog računa (br. transakcijskog računa)