Pozivni centar

033 483 400

ISO standardi

ISO 9001:2015 - USPOSTAVLJEN I CERTIFICIRAN SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

U cilju podizanja nivoa kvaliteta pružanja usluga korisnicima, od 1999. Preduzeće radi na uspostavljanju Sistema upravljanja kvalitetom na osnovu standarda ISO 9000. To je rezultiralo potvrđivanjem i certificiranjem sistema kvaliteta : 
 
08.03.2001 - Certifikat ISO 9002:1994

16.04.2002 - Certifikat ISO 9001:1994

09.07.2003 - Certifikat ISO 9001:2000 - Procesni model 

27.05.2010 - Certifikat ISO 9001:2008

31.05.2017 - Certifikat ISO 9001:2015

Certificiranje je obavljao "SIQ-Ljubljana", Slovenski institut za kakovost i meroslovje

Broj certifikata:    Q-349          
Naziv preduzeća:    KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o Sarajevo
Adresa:    Jaroslava Černija 8, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Predmet certifikacije:    Proizvodnja i distribucija vode i odvođenje otpadnih voda
Standard:    ISO 9001:2015 

Uspostavljenim sistemom upravljanja kvalitetom postignut je metod upravljanja procesima u preduzeću u svim njegovim fazama od planiranja, preko realizacije do nadzora i analiza, sve do krajnjeg rezultata - isporuke čiste i kvalitetne vode ili pružanja usluge korisniku. 

Certificirani sistem kvaliteta najbolji je instrument kojim menadžment preduzeća donoseći odluke na bazi činjenica, konstantno vrši podizanje nivoa kvaliteta funkcioniranja u svim segmentima preduzeća - organizacionom, tehničko - tehnološkom i razvojnom pogledu. 

Za korisnike naših usluga to znači podizanje nivoa sigurnosti i povjerenja prema zaposlenicima našeg preduzeća, koji prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015, imaju stalni zadatak da kontinuirano rade na poboljšanju kvaliteta usluga u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda.