Pozivni centar

033 483 400

Priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu

Za priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu potrebno je dostaviti dokumentaciju u dva primjerka i to kako slijedi:

1. Građevinska dozvola

2. Potvrda ili odobrenje nadležnog općinskog organa da se objekat može priključiti na vodovodnu/kanalizacionu mrežu (Potvrda se donosi ukoliko korisnik ne posjeduje pravosnažnu građevinsku dozvolu)

 3. Kopija katastarskog plana ili lokacija objekta

 4. Lokacija objekta ucrtana na katastar podzemnih instalacija

 5. Ovjerena situacija iz Glavnog projekta sa pečatom Tehničkog sektora KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

 6. Uzdužni profil iz Glavnog projekta

 7. ZAHTJEV za fizička lica

*Pravna lica zahtjev podnose na memorandumu pravnog subjekta.

 

Za registraciju vodomjera potrebno je dostaviti:

1. Mišljenje ovlaštenog upravitelja zgrade

2. Dokaz o vlasništvu stana (ZK ne stariji od 6 mjeseci ili kupoprodajni ugovor)   

3. Garantni list vodomjera ili zamijenjene elektronike (KOPIJA)

4. ZAHTJEV 

 

Za verifikaciju (baždarenje) vodomjera potrebno je podnijeti zahtjev Odjeljenju za tehničke poslove, projektovanje i nadzor.

ZAHTJEV