Pozivni centar

033 483 400

Reklamacije računa

Korisnik može podnijeti upit za račun, reklamaciju na račun ili povećanu potrošnju zbog kvara na instalacijama putem kontakt telefona 033/237-655 lokali 510, 511, 512, 513, 514, 419, putem e-maila [email protected] ili lično u Centru za potrošače, šalteri za Reklamacije i informacije, Jaroslava Černija br. 8.

U upitu reklamacije obavezno navesti sljedeće podatke: ime i prezime / naziv pravnog lica, šifru potrošača, adresu i kontakt telefon.

Također, reklamacije možete izvršiti i putem online forme.