Pozivni centar

033 483 400

Ovjera projektne dokumentacije

Ovjera projektne dokumentacije za fizička lica

Za ovjeru glavnog projekta za izgradnju stambenog, poslovnog i stambeno-poslovnog objekta za fizička lica potrebno je dostaviti:

1. Urbanistička saglasnost

2. Kopija ranije izdate načelne saglasnosti od strane KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo

3. ZAHTJEV

*Za pravna lica predaje se ista dokumentacija, a zahtjev se predaje na memorandumu firme.