Pozivni centar

033 483 400

eRačun

Kantonalno javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Sarajevo omogućilo je korisnicima da račune za korištenje komunalne usluge primaju elektronskim putem.

Elektronski račun je identičan papirnatom računu koji se isporučuje na adresu i usluga je potpuno besplatna.

Prednosti elektronske dostave računa su višestruke, brža i sigurnija dostava, račun se prima u realnom vremenu odnosno odmah po očitanju i izradi, minimizira se rizik da račun iz bilo kojeg razloga ne bude isporučen, omogućava se elektronsko arhiviranje računa,  kao i dostupnost u svakom momentu.

Ukoliko imate potpisan Ugovor o korištenju komunalne usluge i ukoliko ste zainteresirani za ovu uslugu, možete se prijaviti putem naše web stranice.

Putem linka e-račun koji se nalazi na našoj web stranici u par klikova prijavljujete se za dostavu računa na e-mail. Račun za komunalne usluge koji korisnik dobije putem e-maila može isprintati i pokazati prilikom plaćanja na šalterima BH Pošte.

Korisnicima koji se u poslovnoj evidenciji preduzeća vode kao “bespravni potrošači” ova usluga omogućena je bez potpisivanja ugovora, uz napomenu da bi se isti trebali u što kraćem roku obratiti Tehničkoj službi preduzeća (Tehnički pult u Centru za potrošače na adresi Jaroslava Černija broj 8) kako bi se provela procedura za promjenu statusa priključka.