Pozivni centar

033 483 400

Organi preduzeća

Uprava

1. Rusmir Salić, direktor
2. Amela Kadić, izvršni direktor za vodovodni sistem
3. Adnan Šerak, izvršni direktor za kanalizacioni sistem
4. Nermin Kapidžija, izvršni direktor za investicije i razvoj
5. Amar Nović, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove


Nadzorni odbor

1. Prof.dr.sc. Nedim Pervan, dipl.ing.maš. - predsjednik Nadzornog odbora, 
2. Vildan Husomanović, član Nadzornog odbora,
3. Elma Kuldija, v.d. član Nadzornog odbora


Skupština Preduzeća
                                                                                      
Elmir Bajrić, punomoćnik Vlade Kantona Sarajevo


Odbor za reviziju

1. Ismet Ramović, predsjednik Odbora za reviziju
2. Jusuf Zahiragić, član Odbora za reviziju
3. Senija Buljušmić, član Odbora za reviziju